K

K
{{K}}{{/term}}
〈afkorting〉
[1024 bytes] K
voorbeelden:
1   een computer van 256 K a 256K computer

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”